Εταιρική Ταυτότητα

Αντιπροσωπεύει και εξωτερικεύει μηνύματα, ύφος, αίσθηση και προσωπικότητα. Μέσα από σχήματα και χρώματα δείχνουμε το ύφος της εταιρίας, την δραστηριότητά της, τους στόχους, την φιλοσοφία και την κουλτούρα της. Τα βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται η εταιρική ταυτότητα είναι το λογότυπο, η επαγγελματική κάρτα, το επιστολόχαρτο, οι φάκελοι, η ιστοσελίδα, ακόμα και οι ευχαριστήριες κάρτες ή τα επαγγελματικά δώρα. Όλα τα παραπάνω και ακόμη περισσότερα θα πρέπει να έχουν μια ενιαία εικόνα και να περνάνε ένα κοινό μήνυμα.

X